flaga Unii EuropejskiejZajazd Jonatan logoLeader logoLGD logoPROW logo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Uruchomienie restauracji, poprawa standardu obsługi gości hotelowych, rozszerzenie usług w zakresie organizacji imprez okolicznościowych oraz zwiększenie zatrudnienia w Spółce Zajazd JONATAN w Czerninie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020