TYTUŁ OPERACJI:

Uruchomienie restauracji, poprawa standardu obsługi
gości hotelowych, rozszerzenie usług w zakresie organizacji imprez
okolicznościowych oraz zwiększenie zatrudnienia w Spółce Zajazd
„Jonatan” w Czerninie

CEL OPERACJI

Rozwój działalności gospodarczej, rozpoczęcie świadczenia
usług restauracyjnych oraz poprawa jakości i wzrost wolumenu oferowanych
usług hotelowych, organizacji imprez okolicznościowych i kateringowych

NAZWA DZIAŁANIA:

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

KRÓTKI OPIS:

Operacja polegająca na zakupie środków trwałych i
wyposażenia oraz przeprowadzeniu robót remontowych niezbędnych do
uruchomienia restauracji, poprawy standardu obsługi gości hotelowych
oraz rozszerzenia usług w zakresie organizacji imprez okolicznościowych
jak również zwiększenia zatrudnienia w Zajeździe „Jonatan” w Czerninie
będzie służyła rozwojowi przedsiębiorczości oraz turystyki na obszarze
Dolnego Powiśla. Projekt służyć będzie również poprawie kondycji
gospodarczej naszej spółki oraz służyć będzie wspieraniu rozwoju
lokalnego ukierunkowanego na przedsiębiorców.
W wyniku operacji utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy.

18 Stycznia 2018

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym tj. 18 stycznia 2018 roku zamieściliśmy na portalu ogłoszeń ARiMR (www.portalogloszen.arimr.gov.pl) pod numerem  151/18/01/2018 zaproszenie do składania ofert dotyczących dostawy zestawu mebli restauracyjno – hotelowych (przycisk Wyszukaj ogłoszenie, przycisk Ustawienia filtra, w polu „ID ogłoszenia” prosimy wpisać 151/18/01/2018przycisk „Szukaj”)

02 Stycznia 2018

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym tj. 2 stycznia 2018 roku dokonaliśmy oceny ofert na przeprowadzenie robót remontowych w naszym obiekcie, w wyniku której wybrano firmę „FIRMA KOWALCZYK” Henryk Kowalczyk ze Sztumu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na portalu ogłoszeń ARiMR (www.portalogloszen.arimr.gov.pl) pod numerem 81/14/12/2017

14 Grudnia 2017

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2017 roku zamieściliśmy na portalu ogłoszeń ARiMR (www.portalogloszen.arimr.gov.pl) pod numerem 81/14/12/2017 zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie robót remontowych w naszym obiekcie (przycisk Wyszukaj ogłoszenie, przycisk Ustawienia filtra, w polu „ID ogłoszenia” prosimy wpisać „81/14/12/2017”, przycisk „Szukaj”)

14 Listopada 2017

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym tj. 14 listopada 2017 roku dokonaliśmy oceny ofert na przeprowadzenie robót remontowych w naszym obiekcie, w wyniku której
wybrano firmę „FIRMA KOWALCZYK” Henryk Kowalczyk ze Sztumu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na portalu ogłoszeń ARiMR
(www.portalogloszen.arimr.gov.pl) pod numerem 71/25/10/2017

25 października 2017

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym tj. 25 października 2017 roku zamieściliśmy na portalu ogłoszeń ARiMR (www.portalogloszen.arimr.gov.pl) pod numerem
71/25/10/2017 zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie robót remontowych w naszym obiekcie (przycisk Wyszukaj ogłoszenie, przycisk
Ustawienia filtra, w polu „ID ogłoszenia” prosimy wpisać „71/25/10/2017”, przycisk „Szukaj”)