Projekty

Rozwój potencjału zajazdu „Jonatan” poprzez zakup i instalację urządzeń proekologicznych

Zakup i instalacja urządzeń proekologicznych: paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań proekologicznych ukierunkowanych na zieloną transformację i wykorzystanie nowych źródeł energii.

Efektem projektu jest inwestycja ukierunkowana na zieloną transformację i wykorzystanie nowych źródeł energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 207.900,00 zł.

Całkowita kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 145.530,00 zł.

 

Fundusze Europejskie

Polski Fundusz Rozwoju